Fraude opgelicht nr. 4

Op 7 december 2021 is de vierde ’Fraude opgelicht’ nieuwsbrief verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken. 

Financial controller moet EUR 1.799.888,12 plus rente en onderzoekskosten terugbetalen 

De rechtbank acht een financieel controller van de gemeente Den Haag hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de schade door het opstellen van valse facturen en het uitgevoerde externe onderzoek.

Door het bedrijfsrecherche onderzoek is komen vast te staan dat de financieel controller voor EUR 1.799.888,12 totaal 57 valse facturen had opgesteld op naam van verschillende bedrijfjes die vlak vóór en zelfs vlak na het opstellen van deze facturen waren opgericht. Deze bedrijfjes zijn aan elkaar gelinkt omdat de bestuurders, e-mailadressen en/of telefoonnummers met elkaar overeen kwamen. De vestigingsadressen van deze bedrijfjes waren een pand in eigendom van de financieel controller en zijn echtgenote.

Door zijn specifieke kennis van de werkprocessen en zijn toegang tot de systemen heeft de financiele controller het steeds voor elkaar gekregen dat de valse facturen ook betaald werden door de gemeente.

De financieel controller is verplicht naast de bijna EUR 1,8 miljoen de volgens de rechtbank redelijke kosten (te weten 50%) van het bedrijfsrecherche onderzoek te vergoeden, te weten EUR 25.059,04.
 
Rechtbank Den Haag, 10 november 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:12155

Wenk: Voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding die een fraudeur dient terug te betalen, kijkt de rechter niet naar de verhaalbaarheid op de dader. Toch wordt dat vaak nog als verweer opgeworpen. Onderzoekskosten die geleid hebben tot oplossen van de fraude, kunnen – mits redelijk – volledig voor rekening van de fraudeur komen.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws