Fraude opgelicht nr. 3

Op 3 november 2021 is de derde ‘Fraude opgelicht’ nieuwsbrief verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken. 

Directielid rederij ontslagen na luxe tripjes naar Abu Dhabi met privéjet

Ontslag van een directielid van een internationale reder omdat hij zich door een frauderende adjunct-directeur (van hetzelfde bedrijf) jarenlang liet fêteren. Reisjes met een privéjet naar Abu Dhabi van EUR 20.000,- aan waarde per vlucht en verblijf in luxe hotels of privéjacht van EUR 7.500,- tot EUR 10.000,- per nacht. De echtgenote en de kinderen mochten eveneens mee. Dit allemaal op uitnodiging en kosten van de adjunct-directeur.

Dit alles kwam aan het licht toen vorig jaar bleek dat de adjunct-directeur een handtekening van een medewerker van accountant KPMG onder de jaarrekening 2019 had vervalst. Uit nader onderzoek bleek dat de adjunct-directeur ook voor EUR 2,5 mln. had verduisterd.

De rechtbank oordeelde dat het directielid niet zomaar de buitensporige gunsten van de adjunct-directeur mocht aannemen. Hij had zich moeten realiseren dat de adjunct-directeur hier wellicht iets voor terug verwachtte, zoals het niet of minder controleren van het financiële gedrag van de adjunct-directeur. Daarnaast had hij zich moeten realiseren dat het salaris van de adjunct-directeur niet in verhouding staat tot de luxueuze giften. Het directielid had beter moeten weten, mede gelet op de binnen het bedrijf geldende Code of Conduct met daarin regels over ‘conflict of interest’ en ‘to induce a person’ en gelet op zijn positie, opleiding en ervaring. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op grond van verwijtbaar handelen van het directielid.

Wenk: Het laten fêteren, door een collega of een klant, moet altijd kritisch beoordeeld worden. Er kunnen immers andere bedoelingen achter zitten. Goed bedoeld relatiebeheer laat zich doorgaans makkelijk onderscheiden van buitenproportionele gunsten. Voor een ontslag helpt het als de bedrijfscultuur hierover duidelijk is met duidelijke (gedrags)codes over integer gedrag.

 

Lees hier voor de ‘Fraude opgelicht nr. 3’ nieuwsbrief.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »