Fraude opgelicht nr. 19 is verschenen

Op 8 juni 2023 is de nieuwste editie van ‘Fraude opgelicht’ verschenen. ‘Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. Geen zaak is hetzelfde.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

“Zieke” werknemer eet van drie walletjes

De volgende werknemer heeft het wel erg bont gemaakt. Hij is namelijk tegelijkertijd in dienst bij een drietal verschillende werkgevers zonder dat één van deze werkgevers hiervan op de hoogte is. De werknemer in kwestie is sinds 2017 in dienst bij Wooncompas. Zonder dit te melden aan Wooncompas treedt de werknemer vanaf 1 juni 2019 ook in dienst bij Stichting Mooiland, voor 32 uur per week. De werknemer meldt zich op 4 oktober 2019 ziek bij Wooncompas. Vanaf 1 juni 2020 treedt de werknemer zonder dit te melden ook nog in dienst bij Wooninvest, met een arbeidsomvang van 36 uur per week. Wanneer Wooncompas erachter komt dat de werknemer tijdens zijn ziekte drie dienstverbanden tegelijk heeft, ontslaat Wooncompas de werknemer op staande voet. In de procedure over de rechtsgeldigheid van het ontslag oordeelt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven en kent ook aan Wooncompas een gefixeerde schadevergoeding toe. De werknemer gaat in hoger beroep, maar zonder succes.

Wooncompas is nog niet tevreden met de gefixeerde schadevergoeding en vordert in een nieuwe procedure ontbinding van de arbeidsovereenkomst en schadevergoeding (onterecht betaald loon) op grond van wanprestatie (ernstige structurele tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst). Hoewel de arbeidsovereenkomst al was beëindigd door middel van het ontslag op staande voet, wijst de kantonrechter deze vordering toe. De kantonrechter verwijst hierbij naar rechtspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst ook ontbonden kan worden wanneer deze al is beëindigd. Door de ontbinding ontstaan namelijk ongedaanmakingsverplichtingen. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer het (bruto) loon dat hij heeft ontvangen tijdens zijn ziekte zal moeten terugbetalen aan Wooncompas. Dit gaat in totaal om een bedrag van € 44.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover.

Vindplaats: rechtbank Den Haag (Locatie Den Haag), 15 maart 2023 ECLI:NL:RBDHA:2023:4726.

Wenk: wanneer een werknemer ontslagen wordt vanwege een dringende reden, kan de werkgever ook het instrument van ontbinding op grond van wanprestatie gebruiken om het loon ten tijde van de wanprestatie terug te vorderen. Het succes van deze aanpak hangt echter af van de duur en de aard van de wanprestatie. Niet elk ontslag op staande voet leent zich voor deze aanpak. Onze advocaten kunnen hierover adviseren.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws