Fraude opgelicht nr. 18 is verschenen

Op 3 mei 2023 is de nieuwste editie van ‘Fraude opgelicht’ verschenen. ‘Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. Geen zaak is hetzelfde.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Brandstofdief

Werknemer werkt bij  Bos Logistics in de functie van chauffeur. Elke bedrijfswagen van Bos heeft een eigen tankpas waarmee de chauffeurs tijdens hun dienst kunnen tanken. De boordcomputers van de bedrijfswagens houden continu het brandstofniveau en de kilometrage bij en slaan deze gegevens op. Een chauffeur kan pas beginnen met rijden als hij aan het begin van zijn dienst heeft ingelogd op de boordcomputer met zijn eigen chauffeurspas. In juli 2022 heeft Bos opdracht gegeven aan een recherchebureau om te onderzoeken of werknemer misbruik heeft gemaakt van de tankpas. Door dit onderzoek wordt geconstateerd dat werknemer tijdens zijn tankbeurt ook drie personenauto’s vol tankt. Werknemer is meteen op staande voet ontslagen. Bos vordert veroordeling van werknemer tot betaling van een schadevergoeding van EUR 31.345,68. Dit bedrag omvat de kosten van de illegaal getankte brandstof (12.312 liter diesel ter waarde van EUR 24.333,25) en de gemaakte onderzoekskosten (van EUR 7.012,43). De kantonrechter oordeelt dat uit de overgelegde overzichten blijkt dat in de periode 26 maart tot en met 12 juni 2022 tijdens de diensten van werknemer herhaaldelijk is getankt met de tankpas die hoorde bij de bedrijfswagen waarin werknemer met zijn chauffeurspas was ingelogd, zonder dat het brandstofpeil in de brandstoftank van die bedrijfswagen toenam. De werknemer voert nog aan dat de tankpassen door alle werknemers van Bos worden gebruikt en dat dus niet vast te stellen is of juist werknemer illegaal brandstof voor derden heeft getankt. Dit verweer acht de kantonrechter niet geloofwaardig. Het door Bos gevorderde bedrag wordt volledig toegewezen.

Vindplaats: Rechtbank Noord-Holland 14 maart 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:2246

Wenk: veroordeling van volledige schade, dus ook de onderzoekskosten. Het is gangbare rechtspraak.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws