Fraude opgelicht nr. 17 is verschenen

Op 28 maart 2023 is de nieuwste editie van ‘Fraude opgelicht’ verschenen. ‘Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. Geen zaak is hetzelfde.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Levert het dreigen met suïcide in het bijzijn van collega’s een dringende reden op?

Werknemer is werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar bij een gemeente. Hij wordt arbeidsongeschikt en er wordt een re-integratietraject gestart. De gemeente bespreekt dat zij voornemens is het dienstverband te beëindigen. Tijdens dit gesprek overgiet de werknemer zich met een brandbare vloeistof en dreigt zichzelf in brand te steken. Vanwege dit incident wordt werknemer op staande voet ontslagen, omdat hij (welbewust) een zeer dreigende situatie voor de medewerkers, de bezoekers en alle betrokken eigendommen heeft gecreëerd. De werknemer protesteert tegen het gegeven ontslag op staande voet, omdat zijn gedrag niet los gezien kan worden van zijn psychische toestand.

Het gerechtshof laat het ontslag op staande voet in stand (net als de kantonrechter). De werknemer heeft immers een reëel risico in het leven geroepen dat door zijn gedrag een deel van het gemeentehuis zou afbranden met gevaar voor de veiligheid van het personeel en de bezoekers. De psychische en depressieve klachten en het dreigen met suïcide doen daar niets aan af. De persoonlijkheidsproblematiek van de werknemer weegt wel mee bij het oordeel of sprake is van ernstige verwijtbaarheid of enkel verwijtbaarheid van de werknemer. Dat is van belang omdat bij ernstige verwijtbaarheid, de weknemer geen recht heeft op de transitievergoeding. Het hof beoordeelt het handelen van de werknemer als verwijtbaar, maar niet ernstig verwijtbaar vanwege de persoonlijkheidsproblematiek van de werknemer. De werknemer heeft dus wel recht op een transitievergoeding.

Vindplaats: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:631

Wenk: voor een ontslag op staande voet hoeft er geen sprake van schuld te zijn. Een dringende reden kan er ook zijn als een werknemer geheel buiten zichzelf is en de boel op stelten zet.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws