Fraude opgelicht nr. 16 is verschenen

Op 15 februari 2023 is de nieuwste editie van ‘Fraude opgelicht’ verschenen. ‘Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. Geen zaak is hetzelfde.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Cryptodief

Litebit is een cryptocurrency broker. Zij beheert cryptocurrency fondsen voor klanten en handelt via haar handelsplatform in cryptocurrencies. Werknemer had toegang tot de cryptocurrency- en de klantenaccounts. Intern onderzoek toont aan dat werknemer cryptocurrencies van klanten heeft ontvreemd. In totaal zijn er 32 transacties door werknemer gedaan, terwijl daartoe geen aanleiding was. Toen de werknemer daar in juli 2019 op werd aangesproken heeft hij dit erkend. Vervolgens is hij op staande voet ontslagen. In oktober 2019 ontdekt Litebit dat de werknemer tijdens de arbeidsrelatie nog veel meer cryptocurrencies van klanten heeft ontvreemd. Het gaat in totaal niet om 32, maar om 193 transacties die gelijk staan aan EUR 152.842,14. De werkgever start een bodemprocedure en vordert een schadevergoeding en de interne onderzoekskosten.

De werknemer wordt veroordeeld tot betaling van de totale waarde van alle frauduleuze transacties. Ook wordt de vordering van Litebit voor de gemaakte onderzoekskosten ad EUR 5.000,- toegewezen. De frauduleuze transacties zijn door drie medewerkers van Litebit onderzocht: zij hebben gedurende het onderzoek niet hun normale werkzaamheden kunnen verrichten. De rechtbank vindt het aannemelijk dat Litebit onderzoek heeft moeten doen naar de aard en omvang van de schade nadat zij de diefstal had ontdekt. De onderzoeksrapporten tonen aan dat het onderzoek daadwerkelijk is gedaan.

Vindplaats: Rechtbank Rotterdam 28 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11517

Wenk: ook onderzoek verricht door eigen medewerkers kan worden begroot (o.a. tijdsbesteding en gederfde omzet) en gevorderd als schade.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »