Fraude Opgelicht nr. 13 is verschenen

Op 18 oktober 2022 is nummer 13 van ‘Fraude opgelicht’verschenen. ‘Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Dagdieverij

De werknemers van Fluor betreden en verlaten het bedrijf altijd via de hoofdingang en klokken in en uit met een persoonlijke pas. Ook binnen het pand moeten deuren met deze pas worden geopend. Alleen de nooddeur heeft geen paslezer. Fluor constateert dat werknemer negentien werkdagen zichzelf weliswaar heeft ingeklokt, maar al gauw daarna het bedrijf via de nooddeur verlaat en die dag niet terugkeert. Fluor vindt dat werknemer zich hiermee schuldig maakt aan dagdieverij en vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst wegens (ernstig) verwijtbaar handelen te ontbinden.

De kantonrechter oordeelt dat de dagdieverij bewezen is en vindt dat deze dagdieverij ernstig verwijtbaar handelen is. Werknemer heeft op de desbetreffende dagen namelijk wel gewoon loon ontvangen, terwijl hij een groot deel van de dag niet aan het werk is geweest. Omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, heeft werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Vindplaats: Rechtbank Noord-Holland 15 juli 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:6301

Wenk: Fluor had ook het loon over de gestolen dagen in kunnen houden en kan ook het betaalde loon over deze negentien dagen terugvorderen wegens wanprestatie van de werknemer.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws