Fraude Opgelicht nr. 12 is verschenen

Op 9 september 2022 is nummer 12 van ’Fraude opgelicht’ verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

 

Werkgever vervalst handtekeningen van werknemer

In deze zaak is het de werknemer die de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst met hem op de kortst mogelijk termijn te ontbinden. Dat doet hij omdat hij een transitievergoeding en een billijke vergoeding wil.

Wat is er aan de hand?

Volgens werknemer heeft werkgever bewust vervalste stukken over zijn ziekte aan het UWV en de rechter verstrekt. Dit om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te kunnen beëindigen. Volgens werknemer heeft de werkgever hiermee ernstig verwijtbaar gehandeld.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch kent aan de werknemer een transitievergoeding én een billijke vergoeding toe. Vastgesteld werd dat in acht van de negen door de werkgever overgelegde documenten sprake is van manipulatie en van listige kunstgrepen. Het is volgens de deskundigen niet mogelijk dat op negen documenten een handtekening exact op dezelfde manier wordt gezet. Alhoewel niet duidelijk is wie dit heeft gedaan, acht het hof de werkgever hiervoor verantwoordelijk. De vervalste documenten hebben namelijk allemaal betrekking op de re-integratie van werknemer en zijn van cruciaal belang bij het verkrijgen van een ontslagvergunning. Door deze documenten aan het UWV en tijdens een kortgedingprocedure aan de rechter voor te leggen, heeft de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld.

Vindplaats: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1769

Wenk: Alleen als werkgever ernstig verwijtbaar handelt of nalatig is, bestaat er recht op een transitievergoeding en (mogelijk) een billijke vergoeding als de werknemer zelf ontbinding vraagt. En verder is de rechter voorliegen hét recept om een zaak te verliezen.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws