Fraude opgelicht nr. 10 is verschenen

Op 13 juni 2022 is de tiende ‘Fraude opgelicht’ nieuwsbrief verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

GVB mag camerabeelden gebruiken als bewijsmiddel

Op 8 februari 2018 rijdt de metro van het GVB weg terwijl er nog een passagier met zijn arm vast zit tussen de gesloten deuren. De passagier (die zich op tijd heeft los gewurmd) maakt van dit incident een melding bij de GVB. Als gevolg hiervan besluit het GVB het dienstverband met metrobestuurder te beëindigen wegens verwijtbaar handelen. De metrobestuurder stelt dat hij zich netjes aan de vertrekprocedure heeft gehouden, maar dat de passagier zijn hand tussen de deur heeft gewrongen. Voor het onderzoek naar het gebeuren is gebruik gemaakt van opgenomen camerabeelden. In deze procedure is onder andere de vraag aan de orde of het GVB camerabeelden mag gebruiken voor het bewijs. Volgens werknemer overtreedt het GVB hiermee haar cameraprotocol.

Het Gerechtshof oordeelt dat het gebruik van de camerabeelden toelaatbaar is. Het is de taak van de civiele rechter om voor de waarheidsvinding het incident te onderzoeken en zo mogelijk vast te stellen. Uitsluiting van bewijs is de uitzondering op de regel. Dit geldt ook voor deze casus. De camerabeelden zijn in eerste instantie gebruikt met het doel de aansprakelijkheid van GVB jegens de passagier te onderzoeken. Dit is volgens het Gerechtshof niet in strijd met het protocol. Daarnaast gaat het in dit geval om een incident waar de veiligheid van reizigers in het geding is. Duidelijkheid over de toedracht is dan ook gewenst. Het gaat om waarheidsvinding. Het gebruiken van de camerabeelden is om deze redenen proportioneel.

Gerechtshof Den Haag 10 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:670

Wenk: Het is uiteindelijk aan de rechter om te beoordelen of camerabeelden gebruikt kunnen worden als bewijs. Het maatschappelijk belang bij waarheidsvinding gaat boven uitsluiting van bewijs, is de regel en zo is in deze zaak ook weer beslist. Daarmee is niet gezegd dat een werknemer geen schadevergoeding kan vorderen op grond van schending van zijn privacy.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws