Fraude Opgelicht januari 2023 is verschenen

Op 9 januari 2023 is de nieuwste editie van ‘Fraude opgelicht’verschenen. ‘Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Financieel manager met gokverslaving

Een financieel manager (werknemer) wordt op staande voet ontslagen, omdat hij tijdens zijn dienstverband ten laste van zijn werkgever bijna € 800.000,- heeft overgemaakt aan ondernemingen waarvan hij (indirect) enig aandeelhouder is. Ook heeft werknemer met de creditcard van werkgever betalingen gedaan van ruim € 89.000,- zonder instemming van de werkgever. De werkgever stelt de werknemer hiervoor aansprakelijk op grond van opzet of bewuste roekeloosheid. Werknemer stelt dat hij een gokverslaving heeft en dat die zo erg is dat er geen sprake is van opzet. Ook stelt de werknemer dat sprake is van eigen schuld van de werkgever: dat hij zoveel geld onterecht heeft kunnen overschrijven aan zichzelf en aan zijn eigen bedrijven, zou liggen aan het feit dat de werkgever geen (goed) controlemechanisme had.

Niet blijkt dat de werknemer de betalingen heeft gedaan ‘onder invloed’ van zijn gokverslaving. De betalingen zijn niet zomaar in paniek of impulsief gedaan. Werknemer had facturen vervalst, dubbele betalingen verricht, valse tenaamstellingen en betalingsomschrijvingen gebruikt en de boekhouding vervalst. Er is geen sprake van eigen schuld van de werkgever. Een werkgever mag zijn werknemers in principe vertrouwen. Er is nooit aanleiding geweest om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de werknemer. De kantonrechter veroordeelt de werknemer en zijn ondernemingen tot terugbetaling en de betaling van de volledige onderzoekskosten.

Vindplaats: Rechtbank Rotterdam 1 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10331

Wenk: de regel is dat een werknemer niet aansprakelijk is voor schade van de werkgever (of derden) die tijdens de uitvoering van zijn werk ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gokverslaving als verweer tegen opzet of bewuste roekeloosheid is geen sterk verweer, zeker niet nu deze werknemer met allerlei listige kunstgrepen de verduisteringen wilde maskeren.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »