Focus on Integrity mei

Op 29 mei is de nieuwste versie van  Focus on Integrity verschenen. ‘Focus on Integrity’ is een maandelijkse nieuwsbrief, met korte samenvattingen van de meest recente uitspraken over integriteitsschendingen op de werkvloer. Het gaat dan over fraude, diefstal, corruptie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, belangenconflicten, onrechtmatige concurrentie en bewijs in arbeidszaken. We geven daarbij nog een korte wenk wat de zaak interessant maakt of hoe de werkgever het mogelijk anders had kunnen aanpakken. Geen zaak is hetzelfde.

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl. Lees hieronder één van de recente uitspraken die in deze nieuwsbrief is besproken en lees via deze link.

Ontslag te zware straf voor emotionele werknemer die bedrijfseigendommen vernielt

Werknemer is in 2020 in dienst getreden bij een autoschadebedrijf. Sinds mei 2023 is werknemer door een ernstig auto-ongeluk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt. Werknemer wordt in oktober 2023 op staande voet ontslagen omdat hij collega’s grovelijk heeft beledigd, opzettelijk eigendommen van werkgever heeft vernield en weigert te voldoen aan redelijke opdrachten. Wat er gebeurde was dat een andere werknemer op het werk tegen het wc-hokje had getrapt waarin werknemer zich bevond, waarna deze is gaan schelden en een zeepdispenser van de muur sloeg. Uit de verklaringen bleek dat werknemer erg emotioneel was waardoor zijn gedrag hem niet volledig kan worden aangerekend.

Werkgever heeft volgens de rechtbank onterecht en onnodig veel druk op werknemer gelegd. Uit de overlegde correspondentie blijkt veel ongeduld en wantrouwen van de werkgever over de arbeidsongeschiktheid van werknemer. Het incident dat zich heeft voorgedaan was dan ook niet los te zien van de forse druk die op werknemer gelegd werd. De rechter vernietigt dan ook het ontslag op staande voet en wijst de gevraagde tewerkstelling op straffe van een dwangsom toe.

Vindplaats: Rechtbank Rotterdam 29 maart 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:2770.  

Wenk: In de ontslagbrief werd in dit geval één incident genoemd, terwijl de reden voor ontslag volgens werkgever ook gelegen was in een eerder incident met agressief gedrag vanuit werknemer. Nu dit gedrag niet opgenomen is in de ontslagbrief, is dit niet meegenomen in de beoordeling of sprake was van een geldige reden voor ontslag op staande voet. Het is dan ook van belang dat in zo’n situatie goed opgeschreven wordt wat de dringende redenen zijn. In de praktijk gaat het hier vaak mis.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »