Financiële ondersteuning voor testen van werknemers zonder klachten

Het kabinet heeft een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen voor bedrijven, die werknemers zonder klachten preventief willen laten testen als thuiswerken niet mogelijk is. In deze blog bespreken wij kort de mogelijkheden tot (snel)testen van werknemers op de werkvloer en geven wij een overzicht van de tijdelijke financiële regeling van het kabinet.

Testen van werknemers op de werkvloer

Preventief testen van werknemers zonder klachten kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Het kan daarom verstandig zijn om werknemers een preventieve coronatest aan te bieden op de werkvloer. De werkgever kan de werknemer niet verplichten tot het afnemen van een coronatest. Dit volgt uit het recht van de werknemer op lichamelijke integriteit.

Daarnaast volgt uit de privacywet (AVG) dat de werkgever geen medische gegevens van de werknemer mag verwerken. Dit betekent dat de werkgever niet zelf de werknemer mag testen op corona. Dit kan alleen worden gedaan door een (bedrijfs)arts.

Als de werkgever een (bedrijfs)arts de coronatest bij de werknemer laat afnemen, mag de uitslag alleen met de werknemer worden gedeeld. De werkgever kan de werknemer of (bedrijfs)arts dus niet vragen het testresultaat te delen. De (bedrijfs)arts kan de werkgever wel laten weten of de werknemer arbeidsgeschikt is of niet.

Tijdelijke financiële regeling

Het kabinet heeft op 25 maart jl. een financiële regeling in het leven geroepen voor werkgevers die hun werknemers zonder klachten preventief en frequent willen laten testen. De financiële ondersteuning is gericht op werkgevers van wie de werknemers door de aard van hun werkzaamheden niet thuis kunnen werken en zich, buiten eigen schuld om, in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is.

De financiële ondersteuning geldt voor zogenaamde ‘begeleide zelfafname’ en antigeensneltesten. Het testen vindt plaats onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts of arbodienst. De arbodiensten of BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor de financiële regeling. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgever de testen uit. Per afgenomen test ontvangen zij een tegemoetkoming van € 20 excl. BTW.

Uiteindelijk zelftesten

De financiële regeling is tijdelijk. Uiteindelijk biedt de inzet van zelftesten perspectief om veiliger werken mogelijk te maken. Daarom loopt de financiële regeling tot en met 31 mei 2021, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van één maand.

 

Lees hier de financiële regeling van het kabinet.

Heeft u vragen over het testen van werknemers of over de financiële regeling van de overheid? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws