Eerste wijziging NOW en rekentool

De eerste wijzigingsregeling op de NOW is een feit. Daaruit volgt onder andere de volgende arbeidsrechtelijke toevoeging op de regeling:

Voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend op basis van bedrijfseconomische omstandigheden op of na 2 april 2020 geldt dat de werkgever aannemelijk zal moeten maken dat de NOW-subsidie in zijn geval geen oplossing biedt.

Dit betekent dat een werkgever bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden aannemelijk zal moeten maken dat de NOW-subsidie geen uitkomst biedt, zowel in de situatie dat (i) de werkgever de NOW-subsidie wel heeft aangevraagd en ook als (ii) de werkgever er bewust voor heeft gekozen de NOW-subsidie niet aan te vragen.

Het is dus van belang om te bekijken of er aanspraak bestaat op de NOW en wat dit zou opleveren.

De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor een rekentool gemaakt, die wellicht kan helpen bij het maken van deze berekening.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws