Eerste maatregelen Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Het kabinet was voornemens om de eerste maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid in te voeren per 1 juli 2014. Het betrof onder meer beperkingen van de mogelijkheden om een proeftijd en concurrentiebeding overeen te komen en een verplichte aanzegtermijn voor het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd.

Naar aanleiding van het debat op 3 juni 2014 tussen Minister Asscher en de Eerste Kamer, heeft de Minister op verzoek van de Eerste Kamer besloten om deze eerste maatregelen uit te stellen tot 1 januari 2015. De eerste Kamer was van oordeel dat werkgevers onvoldoende tijd zouden krijgen om zich voor te bereiden op de ingrijpende veranderingen. Senator Kneppers (VVD) vroeg in eerste instantie om uitstel tot 1 juli 2015. Naar het oordeel van de Minister was een half jaar uitstel echter voldoende.

Het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid bestaat met name uit een ingrijpende wijziging van het ontslagrecht en een beperking van de zogenaamde (keten)regeling voor het aanbieden van meerdere bepaalde tijd contracten. Deze maatregelen zullenop basis van het wetsvoorstel worden ingevoerd per 1 juli 2015.

Op 10 juni 2014 zal de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »