‘Een enkeltje naar de zon alstublieft’: werken op afstand en waar de werkgever rekening mee moet houden

Sinds de coronapandemie is werken op afstand gebruikelijk; zowel thuiswerken, als ook werken vanuit een ander land. Als u dit als werkgever faciliteert of wilt gaan faciliteren, zijn een aantal aandachtspunten van belang. Lees hierover in deze blog.

Arbobeleid

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit levert voor de werkgever een zorgplicht op. Werkgevers zijn daarom verplicht om arbobeleid te voeren. Het arbobeleid bestaat onder andere uit een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico’s de aard van de arbeid met zich brengt op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers. De werkplek van werknemers kan ook een risico vormen, zeker wanneer de werkplek ergens anders is dan op kantoor, zoals bij de werknemer thuis of in een ander land.

Zorgplicht

Werkgevers hebben zoals genoemd een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers: zij moeten voorkomen dat werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. Dit strekt zich ook uit over de werkplek van werknemers, waar deze werkplek ook is. Zo moeten werkgevers zorgdragen voor een ergonomische werkplek. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld een ergonomische bureaustoel of een bureau aan de werknemer te verstrekken. De kosten die worden gemaakt om een veilige en verantwoorde werkplek in te richten, komen voor rekening van de werkgever.

In het kader van de zorgplicht is het onder andere aan te bevelen om vast te stellen of de werkplek ergonomisch is, ook wanneer werknemers niet op kantoor werkzaam zijn. Dit kan worden gedaan door een bezichtiging van de werkgever of arbo-deskundige, maar praktischer is het om te controleren door middel van foto- of filmmateriaal – zeker als de werknemer in een ander land werkt.

Niet-naleving: sanctie door de arbeidsinspectie en aansprakelijkheid

De arbeidsinspectie kan controleren of werkgevers hebben voldaan aan hun zorgplicht. Als de arbeidsinspectie meent dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen, kan de arbeidsinspectie waarschuwingen geven of zelfs boetes opleggen die kunnen oplopen tot € 13.500,-. Komt de werkgever zijn zorgplicht dan nog niet na, dan kan de arbeidsinspectie bevelen dat het werk moet worden stilgelegd zolang de werkplek niet juist is ingericht.

Werkgevers kunnen ook door werknemers aansprakelijk worden gesteld wanneer zij schade lijden omdat de werkplek niet goed is ingericht. Zo stelde het gerechtshof Amsterdam een werkgever aansprakelijk voor schade die bij een werknemer was ontstaan vanwege RSI-klachten, omdat haar thuiswerkplek niet adequaat was ingericht.

Werkgevers moeten, zo blijkt, met veel verschillende aspecten rekening houden. Bij vragen over het werken op afstand en alle aspecten die daarbij komen kijken, helpen onze advocaten u vanzelfsprekend graag op weg. 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »