De verstarring van het versoepelde arbeidsrecht

Arbeidsrechtelijk Nederland houdt de ontwikkelingen in de rechtspraak nauwlettend in de gaten sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015.  Ook in het Advocatenblad is al veel aandacht besteed aan de WWZ. De WWZ beoogt een sneller, eenvoudiger, eerlijker en goedkoper ontslagrecht. Is dat gelukt? In een analyse in het Advocatenblad is de eerste WWZ rechtspraak onder de loep genomen. In deze bijdrage een eerste voorzichtige evaluatie van de uitspraken en ervaringen tot nu toe.

Verschenen in het Advocatenblad, december 2015, nummer 11.
Auteurs: mr. C.C. Oberman en mr. G. Oberman

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws