De aanvang van de bedenktermijn, hoe zit dat ook alweer?

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, heeft de werknemer het recht om binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. In de zaak die voorlag bij de rechtbank Rotterdam, hebben werkgever en werknemer discussie over wanneer de bedenktermijn begint te lopen. Lees in onze blog wat de rechter hierover oordeelt.

Wat speelt in deze zaak

De werkgever biedt werkneemster een vaststellingsovereenkomst aan, waarin wordt verwezen naar de wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. De advocaat van werkneemster gaat op 20 februari 2024 akkoord met de tekst en inhoud van die overeenkomst. De werkneemster zet op 22 februari 2024 haar handtekening onder de vaststellingsovereenkomst. Vervolgens bedenkt de werkneemster bedenkt zich en wil op 6 maart 2024 de vaststellingsovereenkomst ontbinden en beroept zich op de bedenktermijn.

De werkgever stelt dat de werkneemster zich niet op de bedenktermijn kan beroepen omdat deze al is verlopen. Volgens de werkgever begon de termijn op 20 februari, toen de advocaat akkoord gaf. De werkneemster beweert echter dat de bedenktermijn pas begon te lopen op 22 februari, toen zij haar handtekening zette. Ze baseert dit op een uitspraak van de rechtbank Rotterdam uit 2016, die stelt dat de bedenktermijn pas begint bij ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

Oordeel rechtbank

De kantonrechter volgt de werkneemster hierin niet. De rechter merkt op dat de uitspraak uit 2016, waar de werkneemster naar verwijst, stamt uit de beginperiode van de Wet Werk en Zekerheid. Volgens de rechter is het inmiddels vaste rechtspraak dat de bedenktermijn begint te lopen zodra de werknemer (of diens advocaat) schriftelijk akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst. Hierdoor heeft de werkneemster te laat een beroep gedaan op de wettelijke bedenktermijn, en is de arbeidsovereenkomst beëindigd.

Conclusie

De rechtbank oordeelt dat het vaste jurisprudentie is dat de aanvang van de bedenktermijn samenvalt met het moment waarop (de advocaat van) de werknemer schriftelijk akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst. Als een werknemer een beroep doet op de bedenktermijn, controleer dan of deze mogelijk al is verstreken.

Vindplaats: Ktr. Rotterdam 30 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:3952.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »