Corona en vakantie(dagen): hoe zit het precies?

De zomervakantie is alweer in zicht! En hoewel het van belang is dat werknemers vakantie (kunnen) genieten, zijn de vakantiemogelijkheden in coronatijd beperkt. Dit roept vragen op over het opnemen en intrekken van vakantie(dagen) in tijden van corona. Hoe zit het precies met het opsparen van vakantiedagen? En gelden er andere regels in tijden van corona? Lees het in onze blog.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

De werknemer heeft per jaar recht op wettelijke vakantiedagen van vier keer het aantal uur dat hij/zij per week werkt. Bij een dienstverband van 40 uur heeft de werknemer dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Bovenop de wettelijke vakantiedagen kan de werkgever extra bovenwettelijke vakantiedagen aan de werknemer toekennen. Dit staat vaak in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao.

Vervallen vakantiedagen

De opgebouwde en niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin de werknemer de dagen heeft opgebouwd. Dit betekent dat wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2020 in beginsel vervallen per 1 juli 2021. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar.

De werkgever dient de werknemers proactief en tijdig te informeren over een eventueel verlies van wettelijke vakantiedagen indien deze niet op tijd worden opgenomen. Daarnaast dient de werknemer de mogelijkheid te krijgen om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Zorgt de werkgever hier niet voor, dan komen de wettelijke vakantiedagen niet te vervallen.

Hoewel de mogelijkheden om op vakantie te gaan in tijden van corona beperkt zijn, kan de werknemer nog wel de mogelijkheid hebben om vakantie op te nemen. Het coronavirus staat in beginsel dus niet aan het vervallen van vakantiedagen in de weg.

Vakantie opnemen

De werkgever kan de werknemer in beginsel niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Ook niet als er in verband met de coronacrisis minder werk voorhanden is. De hoofdregel is dat de vakantie wordt vastgesteld op verzoek van de werknemer. In de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao kunnen hierover afwijkende afspraken staan.

De vaststelling is overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij de werkgever hier gewichtige redenen tegen heeft en binnen twee weken het verzoek afwijst. Van gewichtige redenen is sprake als de vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin meerdere werknemers in de drukste periode van het jaar vakantie willen opnemen, waarbij niet in vervanging kan worden verzien.

Vakantie wijzigen of intrekken

De werkgever

De werkgever is bevoegd om (na overleg met de werknemer, maar zonder instemming van de werknemer) een reeds vastgestelde vakantie te wijzigen (verplaatsen), indien de werkgever hiervoor gewichtige redenen heeft. Gewichtige redenen zijn bijvoorbeeld uitval van personeel wegens ziekte of een stroom aan spoedopdrachten. Als het wijzigen van de vastgestelde vakantieperiode leidt tot schade voor de werknemer, zoals annuleringskosten, moet deze schade door de werkgever worden vergoed. Dit geldt ook als de werknemer akkoord gaat met de wijziging.

De werknemer

Indien de werknemer een reeds vastgestelde vakantie wil wijzigen of intrekken, bijvoorbeeld omdat een geboekte reis is geannuleerd, dient hij/zij hierover in overleg te treden met de werkgever. De werkgever dient zich als ‘goed werkgever’ te gedragen ten aanzien van dit verzoek. Indien de werkgever geen last heeft van het intrekken van de vakantie, kan van de werkgever worden verwacht in te stemmen met de wijziging/intrekking. Een voorbeeld is wanneer er voldoende werk voorhanden is voor de betreffende werknemer en de werkgever geen nadeel ondervindt. Als er onvoldoende werk is of als er al vervanging is geregeld, dan kan de werkgever mogelijk een belang hebben om niet akkoord te gaan.

 

Heeft u vragen over corona en vakantie(dagen)? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »