Carpooler heeft ook recht op reiskostenvergoeding

“Onlangs heeft het Hof Den Bosch bepaald dat een werknemer die steeds meereed met een collega ook recht had op een reiskostenvergoeding. In de arbeidsovereenkomst was bepaald dat de woon-werk kilometers op declaratiebasis zouden worden vergoed. De meerijdende werknemer gaf steeds het aantal kilometers door die vervolgens door de werkgever werden vergoed. Na afloop van het dienstverband stelde de werkgever dat de werknemer als meerijder de reiskosten nooit daadwerkelijk had gemaakt en hij vorderde het totaal betaalde bedrag aan reiskostenvergoeding (EUR 4.829,-) van de werknemer terug. De kantonrechter was het met de werkgever eens. Het Hof Den Bosch oordeelde echter dat een redelijke uitleg van de bepaling in arbeidsovereenkomst meebracht dat de werknemer wel degelijk recht had op de vergoeding, ook nu hij als meerijder geen daadwerkelijke reiskosten had gemaakt.

Wilt u er meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »