Arbitrage medisch specialisten: lessen uit het verleden

Maatschapsgeschillen worden meestal beslecht in arbitrage of middels bindend advies. De uitspraken/adviezen zijn niet openbaar. Janneke Lange heeft als secretaris van het scheidsgerecht op dit gebied de uitspraken en adviezen vanaf 2002 tot 2015 geanalyseerd.

In dit artikel, gepubliceerd in Medisch Contact, heeft zij de meest in het oog springende bijzonderheden, valkuilen en de veelvoorkomende problematiek in deze maatschapsgeschillen omschreven.

Voor een uitgebreidere weergave van deze analyse wordt verwezen naar dit memo.

Verschenen in het Medisch Contact, 16 april 2015.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws