Algemene criteria van de overheid: op locatie of thuiswerken?

Thuiswerken is vanaf het begin van de pandemie een belangrijke maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Alleen werknemers die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.

De overheid heeft, in samenwerking met sociale partners, een handreiking gepubliceerd met algemene criteria voor thuiswerken. Deze algemene criteria vormen een handvat voor werkgevers en werknemers bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt.

Algemene criteria

Bij de afweging of een werknemer thuis of op locatie werkt, blijft de oproep van het kabinet: ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Niet iedereen kan echter (volledig) thuiswerken, bijvoorbeeld door de aard van het werk of vanwege persoonlijke omstandigheden.

De algemene criteria in de handreiking van de overheid helpen bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt en moeten onduidelijkheid over die keuze wegnemen.

De handreiking is verdeeld in verschillende criteria, zowel vanuit werkgevers- als werknemersperspectief, om te bepalen of de werknemer al dan niet op locatie kan werken. Op grond van de volgende criteria kan er (deels) op locatie worden gewerkt:

  • De werkzaamheden behoeven (deels) fysieke aanwezigheid van de werknemer en die is strikt noodzakelijk voor de voortgang van een noodzakelijkbedrijfsproces of om dringende sociale redenen (zoals hulpverlening);
  • De werkzaamheden behoeven (deels) locatie gebonden software of hardware;
  • De werkzaamheden behoeven (deels) het gebruik van bedrijfsvertrouwelijke informatie die enkel op locatie in te zien is;
  • De werknemer ervaart dusdanige mentale klachten dat het (deels) uitvoeren van de werkzaamheden op locatie noodzakelijk is voor de mentale gezondheid van de werknemer;
  • De fysieke thuiswerksituatie van de werknemer is niet toereikend en kan ook niet toereikend gemaakt worden, waardoor het (deels) uitvoeren van de werkzaamheden op locatie noodzakelijk is voor de gezondheid en het welbevinden van de werknemer.

Geen goede reden

Daarnaast worden voorbeelden van argumenten gegeven, zowel voor de werkgever als werknemer, die meestal niet worden gezien als een ‘goede reden’ om op locatie of thuis te werken. Dat de werkgever bijvoorbeeld zicht wil hebben of de werknemer zijn werkzaamheden goed uitvoert, is geen goede reden om de werknemer op locatie te laten werken. Voor deze situaties geeft de handreiking een aantal alternatieven. In een dergelijk geval wordt aangeraden om regelmatig in gesprek te gaan met de werknemer, via beeldbellen of een andere digitale weg.

Opnemen maatregelen in de RI&E

In het geval werken op locatie noodzakelijk is, gelden op de werkvloer de reguliere arbo-verplichtingen en moet de werkplek in lijn met de RIVM-richtlijnen (coronaproof) zijn. Hiervoor kan de de Algemene handreiking COVID-19 worden geraadpleegd.

Het is van belang dat de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is aangepast op de risico’s van het coronavirus en de maatregelen om besmetting op de werkvloer te voorkomen. Daaronder vallen ook de maatregelen voor werknemers die thuiswerken.

Meldpunt Inspectie SZW

Werkgevers en werknemers dienen samen goede afwegingen te maken over thuiswerken. Indien er na onderling overleg onveilige werksituaties (blijven) bestaan, die niet in lijn zijn met de corona-maatregelen, is het mogelijk dat te melden bij het meldpunt van de Inspectie SZW. Niet-thuiswerken is in beginsel geen overtreding. De Inspectie SZW kan wel handhaven als de werkplek niet voldoet aan de corona-maatregelen.

 

Heeft u vragen over uw thuiswerkbeleid of het opnemen van de maatregelen in de RI&E? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Bekijk hier de volledige handreiking van de overheid.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws