AIJA Seminar Paris 21-22 October 2011

Afgelopen vrijdag sprak Karol Hillebrandt op het seminar ‘Employment and labour complications in due diligence investigation and acquisition‘ in Parijs. Samen met een Spaanse en Italiaanse collega besprak Karol waarop je moet letten bij fusies en overnames als het gaat om rechten en plichten uit CAO’s en de rol van een ondernemingsraad.  Het seminar werd georganiseerd door de Labour Comission van de Association Internationale des Jeunes Avocats. Parallel vond een seminar plaats van de Mergers and Acquisiton (M&A) Commission van AIJA.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws