Adviesrecht OR bij verkoop aandelen bedrijf

De aandelen van het bedrijf worden overgenomen door bijvoorbeeld een buitenlandse investeerder. Heeft de Ondernemingsraad (OR) hierover medezeggenschap?

De OR heeft adviesrecht bij belangrijke besluiten, zoals de overdracht van zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan (artikel 25 lid 1 sub a WOR). Volgens de Ondernemerskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) geldt bij aandelenoverdracht dat de nieuwe aandeelhouder met de zeggenschap over de rechtspersoon (stemrecht op aandelen) ook zeggenschap over de onderneming (leiding en beleid van de directie) krijgt. De buitenlandse investeerder in dit voorbeeld krijgt met de aandelen dus zeggenschap over de onderneming en moet volgens de wet aan de OR advies gevraagd worden over het voorgenomen besluit tot overdracht van de aandelen.

Het is de aandeelhouder die het besluit neemt de aandelen over te dragen. Dit besluit is niet van de ondernemer, de directie. Men gaat er echter doorgaans vanuit gaan dat het besluit van de aandeelhouder om zijn aandelen te verkopen, wordt toegerekend aan het bestuur van de onderneming. Meestal is het bestuur ook bij een besluit tot verkoop van de aandelen betrokken. Dan is het een voorgenomen besluit van het bestuur dat wordt voorgelegd aan de OR ter advisering. De OR moet  een redelijke termijn krijgen voor advisering voordat het besluit tot verkoop van de aandelen aan de buitenlandse investeerder wordt genomen.

In geval van vijandige overnames is er geen besluit en kan ook niets worden toegerekend aan het bestuur. De OR heeft bij vijandige overnames dan ook geen adviesrecht.

Wilt u meer weten over medezeggenschap bij overnames, bel dan een van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws