Actualiteit – Voortgangsbrief minister Van Gennip 3 april

In een Kamerbrief van 3 april heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar voorstellen voor de hervorming van de arbeidsmarkt bekendgemaakt. Naar verwachting zullen deze plannen in het voorjaar van 2024 aan de Kamer worden voorgelegd. Hieronder zetten we de belangrijkste punten voor u op een rij.

1. Oproepcontracten mogen straks niet meer

Oproepcontracten, zoals nuluren- en de min-/maxcontracten, worden afgeschaft. In plaats daarvan komt er een basiscontract, waarbij een minimaal aantal uren afgesproken dient te worden. Binnen dit basiscontract kunnen werknemers wel gevraagd worden of zij meer uren beschikbaar zijn dan het afgesproken aantal uren. Voor deze extra beschikbare uren geldt een marge van 130 procent van het minimaal aantal uren.

Een uitzondering zal gemaakt worden voor scholieren en studenten met een bijbaan, deze kunnen nog wel blijven werken op basis van de huidige oproepcontracten. Naast het basiscontract, blijven contracten met jaarurennormen mogelijk. Verder zal voor dit basiscontract zal waarschijnlijk de lage WW-premie gelden.

2. Ketenregeling wordt aangescherpt

De huidige onderbrekingstermijn van 6 maanden die geldt voor ketens van tijdelijke contracten komt te vervallen. Er komt een vervaltermijn van 5 jaar.  Dit betekent dat als er tussen twee arbeidsovereenkomsten met dezelfde werkgever een periode van vijf jaar of langer zit, de keten van tijdelijke contracten die een werknemer bij die werkgever mag aangaan opnieuw begint. Deze langere onderbrekingstermijn zal ook gelden bij uitzend(krachten). Verder zal de huidige mogelijkheid om bij cao af te wijken van duur en aantal contracten worden geschrapt.

3. Uitzendwerk meer zekerheid na één jaar

Na 52 weken krijgen uitzendkrachten recht op een contract dat niet op elk moment kan worden beëindigd. Verder heeft het kabinet aangekondigd dat er waarschijnlijk een certificeringstelsel komt zodat de regels rondom uitzendwerk beter nageleefd zullen worden.

4. Na 1 jaar ziekte meer vervangingsmogelijkheden

Werkgevers met minder dan 100 werknemers kunnen straks na één ziektejaar gezamenlijk met de werknemer vaststellen dat re-integratie bij de eigen werkgever (‘eerste spoor’ re-integratie) niet haalbaar is. Dit stelt werkgevers in staat om eerder een duurzame vervanging aan te nemen voor de zieke werknemer. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van de werkgever om gedurende twee jaar het loon van de zieke werknemer door te betalen en het re-integratieproces te begeleiden.

5. Werkgever krijgt crisisregeling voor meer wendbaarheid

Het kabinet wil een crisisregeling instellen waarbij werkgevers bij calamiteiten, zoals een nieuwe pandemie, hun vaste personeel flexibeler kunnen inzetten. Werknemers kunnen gedurende zes maanden anders of elders worden ingezet, of ten minste 20% minder werken, terwijl ze 10% minder loon ontvangen. Wel is alleen mogelijk als de ondernemingsraad ermee instemt en de vakbonden op de hoogte zijn gesteld.

6. Voorkomen schijnzelfstandigheid

Het kabinet wil de regels rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie verduidelijken, beter opeisbaar maken en beter gaan handhaven. Daarnaast werkt het kabinet aan een zogenaamd ‘civielrechtelijk rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst’, gekoppeld aan een uurtarief.

7. Andere voorstellen

Verder zal er een verplichte zelfstandigen verzekering komen, doet de minister een voorstel om de toegang tot het arbeidsrecht te verbeteren voor werknemers en kondigt zij aan zowel dit voorjaar als deze zomer meer informatie te geven over de maatregelen op het gebied van een leven lang ontwikkelen en van werk-naar-werk-trajecten.

Heeft u vragen over de voortgangsbrief? Neem contact op met een van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws