Actieve informatieplicht werkgever: wijs werknemers op verval vakantiedagen

Een werkgever heeft een actieve informatie- en zorgplicht om werknemers in de gelegenheid te stellen jaarlijks vakantie op te nemen. De werkgever dient haar werknemers proactief en tijdig te informeren over een eventueel verlies van vakantiedagen indien deze niet op tijd worden opgenomen. Ook in de huidige Corona-crisis blijft dit onverkort van belang.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Een werknemer heeft per jaar recht op vakantie van vier keer het aantal uur dat hij per week werkt. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur heeft een werknemer dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Dit zijn de ‘wettelijke vakantiedagen’. Bovenop de wettelijke vakantiedagen kan een werkgever extra vakantiedagen aan een werknemer toekennen. Dit worden ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ genoemd. De toekenning van bovenwettelijke vakantiedagen is vaak in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke cao geregeld.

Vervallen vakantiedagen

De opgebouwde en niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het kalenderjaar waarin de werknemer de dagen heeft opgebouwd, tenzij de werknemer kan aantonen dat hij niet in staat was deze op te nemen. Dit betekent dat wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2019 in beginsel vervallen per 1 juli 2020. De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar.

Actieve informatieplicht werkgever

Volgens het Europese Hof van Justitie heeft de werkgever de plicht haar werknemers jaarlijks in de gelegenheid te stellen vakantiedagen op te nemen. Van de werkgever wordt verwacht dat zij haar werknemers hier actief op wijst.

Tevens dient de werkgever de werknemers te informeren over het mogelijk vervallen van de opgebouwde maar nog niet opgenomen vakantiedagen. Deze informatieplicht geldt alleen ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen. Indien de werkgever de werknemer niet, onvolledig of te laat informeert of niet kan bewijzen dat de werknemer duidelijk is geïnformeerd, komen de wettelijke vakantiedagen niet te vervallen. Dit kan er dus voor zorgen dat het aantal vakantiedagen van een werknemer fors oploopt.

Informeer uw werknemers

Informeer uw werknemers dus tenminste eenmaal per jaar schriftelijk over:

  • Het saldo van de opgebouwde maar niet opgenomen wettelijke vakantiedagen van de werknemer;
  • Welke vervaldatum voor deze vakantiedagen geldt;
  • Dat de vakantiedagen komen te vervallen als ze niet voor deze datum worden opgenomen.

Het informeren kan bijvoorbeeld plaatsvinden door elke werknemer in april of mei afzonderlijk een e-mail te sturen met bovengenoemde punten. Op die manier heeft een werknemer nog tot en met 30 juni de mogelijkheid om de vakantiedagen op te nemen. Wij raden aan om de werknemers na deze eerste e-mail op een later moment (maar voor 30 juni) nog een herinnering te sturen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »