65 jaar is nog steeds de grens voor piloten in de commerciële luchtvaart

Vliegers houden van hun beroep en zij voelen zich vaak nog fit genoeg om na hun 65e door te vliegen. Regelingen van de Internationale Luchtvaartorganisatie maar ook Europese regelgeving geven een verbod op de inzet van piloten van 65 jaar en ouder in de commerciële luchtvaart. De vraag is of dit verbod geen directe leeftijdsdiscriminatie oplevert, welke vraag mijn kantoor onlangs ook voorgelegd kreeg.

Deze vraag speelde ook bij een piloot van Lufthansa, die graag wilde blijven doorwerken na zijn 65e. Lufthansa stond dit niet toe met een beroep op het genoemde verbod. De Duitse piloot was van mening dat Lufthansa hiermee discrimineerde op grond van leeftijd en hij heeft deze kwestie aan de Duitse rechter voorgelegd. Uiteindelijk is de zaak bij het Europese Hof van Justitie beland.

Op 5 juli jl. heeft het Europese Hof in deze kwestie geoordeeld dat het verbod om piloten van 65 jaar en ouder te mogen inzetten is toegestaan. Het Europese Hof is van mening dat hoewel met dit verbod een onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt, dit onderscheid gerechtvaardigd is nu dit een legitiem doel dient: het tot stand brengen en in stand houden van een hoog uniform veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in Europa. Bovendien is het gekozen middel – piloten vanaf de leeftijd van 65 jaar mogen geen commerciële vluchten meer uitvoeren – een geschikt middel om dit doel te bereiken nu voor het vak van piloot bepaalde fysieke capaciteiten nodig zijn en niet kan worden ontkend dat die capaciteiten afnemen bij het ouder worden. Het middel is ook noodzakelijk omdat op deze wijze het risico op een aan een menselijke fout te wijten tekortkoming tot een minimum wordt beperkt. Het is niet noodzakelijk dat er wetenschappelijk gezien geen duidelijkheid bestaat over de exacte grens van 65 jaar. Daarbij heeft de Europese wetgever de nodige beoordelingsvrijheid.

De Duitse piloot kreeg dus geen gelijk. We kunnen niet uitsluiten dat over een aantal jaren deze vraag toch weer actueel wordt wanneer de levensverwachting verder is gestegen. Daarmee is het natuurlijk van belang dat vliegers gezond kunnen blijven vliegen. Dat aan dit laatste getwijfeld kan worden, blijkt uit vragen die ons kantoor van piloten krijgt over de arbeidsomstandigheden en veiligheid tijdens het werk. Het gaat dan om hogere gezondheidsrisico’s die het vliegen met zich kunnen brengen.

De advocaten van Palthe Oberman die regelmatig voor piloten optreden zijn Peter Hendriks, Hannah Fritschy en Marcus Draaisma.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws