Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

09 januari 2023

Op 9 januari 2023 is de nieuwste editie van 'Fraude opgelicht' verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

06 december 2022

De 30%-regeling maakt het voor ingekomen werknemers (‘expats’) fiscaal gezien aantrekkelijk om in Nederland werkzaam te zijn: zij kunnen 30% van hun brutoloon belastingvrij ontvangen. Dit percentage wordt dan gezien als vergoeding voor extra kosten in verband met werken in het buitenland. Heeft u ook werknemers die vallen onder de 30%-regeling? Wees alert op de volgende arbeidsrechtelijke aspecten van het in dienst nemen en ontslaan van deze werknemers.