Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

19 mei 2022

Op 15 maart 2022 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat onvoldoende inspanningen in het kader van herplaatsing niet tijdens een ontbindingsprocedure alsnog kunnen worden geheeld. De werkgever moet dus al hebben voldaan aan de herplaatsingsplicht vóórdat de kantonrechter beslist op het ontbindingsverzoek. Zo niet, dan dient het ontbindingsverzoek te worden afgewezen. Lees meer over deze uitspraak in onze blog.

18 mei 2022

Een werkgever kan er belang bij hebben de arbeidsvoorwaarden van een werknemer te wijzigen. Voor een wijziging van de arbeidsvoorwaarden is in beginsel vereist dat partijen daar overeenstemming over bereiken. Komen partijen er niet uit, dan heeft een werkgever verschillende mogelijkheden om de arbeidsvoorwaarden (toch) eenzijdig te wijzigen. Lees in deze blog meer over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden.