Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

21 juli 2021

Nu de zomervakantie weer is begonnen, gaan veel werknemers op vakantie. Vanaf 1 juni 2021 geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico een quarantaineplicht. Maar welke regels gelden er momenteel voor de werkgever en de werknemer? Lees in deze blog over een aantal belangrijke vraagstukken met betrekking tot vakantie en corona.

21 juli 2021

In beginsel heeft de zieke werknemer gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling. In een aantal gevallen kan de werkgever echter het loon opschorten of zelfs helemaal stopzetten. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig om deze termen te onderscheiden. Lees in onze blog het verschil tussen loonopschorting en loonstopzetting.