Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

06 juni 2017

De Hoge Raad maakt in het arrest kort gezegd een onderscheid tussen een verkoop in het kader van liquidatie van de onderneming en een verkoop in het kader van een doorstart. De Hoge Raad overweegt dat het adviesrecht van de OR in beginsel niet ziet op handelingen van de curator die zijn gericht op liquidatie van het ondernemingsvermogen. Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dient een daarop gericht besluit wel ter advies aan de OR te worden voorgelegd.

19 mei 2017

In this article, we discuss several cases and we determine what may constitute a violation of fundamental rights pertaining to an employee's physical appearance. Based on case law, we determine under what circumstances such violations may be justified. In addition, we provide guidelines for employers who are facing such issues.