Algemeen

Algemeen

13 februari 2019

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van januari 2019, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

21 januari 2019

Bestuurder verzoekt toekenning transitievergoeding én billijke vergoeding. Kan cumulatie met het oog op de maximum vergoeding onder de Wet normering topinkomens (WNT)?