Algemeen

Algemeen

27 maart 2020

Veelgestelde vragen over de coronacrisis.

18 maart 2020

Vanwege het Corona-virus werden de vergunningen tot Werktijdverkorting (WTV) massaal aangevraagd. Dit werden er zoveel dat de regeling niet meer uitvoerbaar was. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting daarom ingetrokken en introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.