Algemeen

Algemeen

18 juli 2017

Vliegers houden van hun beroep en zij voelen zich vaak nog fit genoeg om na hun 65e door te vliegen. Regelingen van de Internationale Luchtvaartorganisatie maar ook Europese regelgeving geven een verbod op de inzet van piloten van 65 jaar en ouder in de commerciële luchtvaart. De vraag is of dit verbod geen directe leeftijdsdiscriminatie oplevert, welke vraag mijn kantoor onlangs ook voorgelegd kreeg.

 

12 juli 2017

Nee, dat mag niet. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. Dit is alleen anders als er een zogeheten tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met name werknemers lijken zich hier niet altijd van bewust te zijn, met de nodige nadelige gevolgen van dien. Zo oordeelde recent de kantonrechter Zutphen dat een werknemer die tussentijds zijn bepaalde tijd contract zonder tussentijds opzegbeding had opgezegd, zijn werkgever een bedrag van afgerond EUR 34.000,- moest betalen (Ktr. Zutphen 28 maart 2017, AR 2017-0534).