Algemeen

Algemeen

25 oktober 2021

Na een onderzoek is gebleken dat een financieel medewerker in de periode van 2013 tot 2019 een bedrag van EUR 713.425,39 aan zichzelf heeft overgemaakt. Werknemer erkent dat hij geld heeft verduisterd, maar stelt dat dit het gevolg was van een persoonlijkheidsstoornis en een ernstige gokverslaving. Volgens hem is er geen sprake van geweest van opzet. De rechtbank oordeelt echter dat opzet hier geen rol speelt, maar dat het gaat om onrechtmatig handelen en er sprake is van schuld.

19 oktober 2021

De Werkloosheidswet bepaalt dat bij beëindiging met wederzijds goedvinden van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, zonder dat een tussentijds opzegbeding is opgenomen, de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. De rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld dat in een beëindigingsovereenkomst alsnog een tussentijds opzegbeding kan worden opgenomen. Op die manier kan de werknemer zijn recht op een WW-uitkering behouden. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de praktijk.