Nieuws

Nieuws

21 maart 2022

Op 18 februari 2022 oordeelde de Hoge Raad voor het eerst dat een ontbindingsverzoek wegens bedrijfseconomische omstandigheden kan worden toegewezen als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden in de periode tussen de ontslagaanvraag bij het UWV en het verzoek om ontbinding bij de kantonrechter (hoger beroep). De uitzondering op het opzegverbod bij ziekte na een ontslagaanvraag bij het UWV werkt dus door in de daarop volgende ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Dit ter voorkoming van oneigenlijke ziekmeldingen en (daarmee) het beletten van hoger beroep. Lees meer over de uitspraak van de Hoge Raad in onze blog.

16 maart 2022

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van februari - maart 2022, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

10 maart 2022

Op 8 febrauri 2022 is de zevende 'Fraude opgelicht' nieuwsbrief verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl. Lees hier één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

03 maart 2022

Wij zijn geschokt door de invasie van Rusland in Oekraïne in de vroege ochtend van 24
februari jl.


03 maart 2022

Een naschoolse opvang in Amsterdam mag een groepsleerkracht ontslaan die vanaf de zomer van 2021 weigert zich met een PCR-test te laten testen op het coronavirus. Werkneemster handelt volgens de rechtbank Amsterdam verwijtbaar door de instructies van werkgever om een PCR-test te doen te weigeren. De instructie van werkgever vormt weliswaar een inbreuk op haar grondrechten, maar is onder de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd, aldus de rechtbank.

08 februari 2022

Op 8 februari 2022 is de zesde 'Fraude opgelicht' nieuwsbrief verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt.