Nieuws

Nieuws

06 juni 2014

Met ingang van 2015 krijgt iedere werkgever te maken met de verplichte toepassing van de zogeheten werkkostenregeling. Deze regeling wijzigt (kortweg) de fiscale regels voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen aan werknemers.

 

04 juni 2014

Het kabinet was voornemens om de eerste maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid in te voeren per 1 juli 2014. Het betrof onder meer beperkingen van de mogelijkheden om een proeftijd en concurrentiebeding overeen te komen en een verplichte aanzegtermijn voor het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd.

07 april 2014

L&E Global is for the second year in a row recognized as a Band One Global-Wide Employment Law Network by Chambers Global

01 april 2014

Deze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013.

27 maart 2014

Indien een werkgever 20 of meer werknemers wenst te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, dient hij zich te houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag en het Ontslagbesluit. In art. 4:2 van het Ontslagbesluit is het afspiegelingsbeginsel opgenomen, waarmee de werkgever rekening moet houden bij het selecteren van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen.

16 maart 2014

"L&E Global heeft een eerste 'Annual Global Handbook' uitgegeven met als onderwerp Employees vs Independent Contractors. In het handboek worden de juridische aspecten van werknemers vs zelfstandigen vanuit 15 jurisdicties belicht. Het handboek kan hier gedownload worden en overigens ook via de website van L&E Global."