Nieuws

Nieuws

15 oktober 2021

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ´Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen´ aangenomen door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. Het wetsvoorstel bevat een genderdiversiteitsquotum voor raden van commissarissen van beursvennootschappen en een streefcijferregeling voor genderdiversiteit voor grote NV´s en BV´s. In deze blog besteden wij aandacht aan de regelingen die het wetsvoorstel introduceert.

14 oktober 2021

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever geldt bij opzegging van het dienstverband een opzegtermijn. Het is belangrijk dat deze in acht wordt genomen. Doet de opzeggende partij dit niet, dan is deze een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij, gelijk aan het loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst zou voortduren indien wel de juiste opzegtermijn was toegepast. In deze blog bespreken wij de mogelijke opzegtermijnen en de consequenties van het niet (juist) toepassen hiervan.

01 oktober 2021

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van september 2021, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

 

17 september 2021

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. De Wbtr, voorheen alleen van toepassing op de bv en de nv, is nu ook van toepassing op alle andere rechtspersonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de zogenaamde preventieve ontslagtoets voor stichtingsbestuurders is komen te vervallen.

15 september 2021

De rechtbank Amsterdam heeft in een zaak tussen Uber en de vakbond FNV bepaald dat Uber-chauffeurs geen zelfstandige ondernemers zijn, maar werknemers. Tussen de Uber-chauffeurs en Uber bestaat namelijk een “moderne gezagsverhouding”. Daarnaast heeft de rechtbank de CAO Taxivervoer van toepassing verklaard op de arbeidsverhouding.

09 september 2021

Nieuw te verschijnen: 'Fraude opgelicht', een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt.

'Fraude opgelicht' verschijnt maandelijks met ingang van september 2021. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Hieronder een preview van het binnenkort te verschijnen eerste nummer.