nieuws

Bescherm je bedrijfsgeheimen!

01 februari 2018

Als bedrijf investeer je in het verwerven en ontwikkelen van knowhow en informatie. Bedrijfsgeheimen, zoals technologische kennis (fabricagemethoden, recepturen) en informatie over marktstrategieën, klanten en relaties, moeten beschermd worden. Data bescherming tegen oneerlijke concurrentie van binnenuit of van buitenaf.

Goede bedingen in de arbeidsovereenkomst, zoals een geheimhoudings- en relatiebeding met boeteclausule, zijn in dit kader cruciaal. Of het laten ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring (‘NDA’). De wet biedt daarnaast mogelijkheden om de schender van jouw bedrijfsgeheimen – bijvoorbeeld een (ex-)werknemer – aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te vorderen.

Goed nieuws is dat (naar verwachting) in het voorjaar het Wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen in werking zal treden. Deze nieuwe wet is er voor de bescherming van bedrijfsgeheimen en geeft extra handvatten voor het aanpakken van de schenders van deze geheimen. Mogelijke schenders zijn niet alleen (ex-)werknemers maar (bijvoorbeeld) ook een concurrent, die bewust gebruikt maakt van jouw bedrijfsinformatie verkregen via jouw (ex-)werknemer.

En dit gebeurt vaker dan je denkt. Neem een recente zaak bij de Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:491). (Ex-)werknemers bleken heimelijk een forse database met gegevens van kandidaten van hun werkgever (een uitzendbureau) te hebben gekopieerd en aan de concurrent te hebben gegeven. Het bedrijf kon het overtuigende bewijs voor het onrechtmatige gedrag van de (ex-)werknemers en de concurrent leveren, mede dankzij het leggen van bewijsbeslag op de (privé)computers van de werknemer thuis. Op de computer van de partner van de werknemer werd toen de database van het bedrijf gevonden. De (ex-)werknemers en de concurrent werden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding (nog te bepalen).

Uit deze zaak blijkt ook wederom de effectiviteit van het bewijsbeslag, waarover wij een artikel hebben geschreven. Het bewijsbeslag is een goed middel om het bewijs van frauderende (ex-)werknemers veilig te stellen en volledig in kaart te krijgen. Om vervolgens de schade te kunnen beperken en verhalen. Marcus Draaisma en Lydia Milders adviseren u graag over het beschermen van uw bedrijfsgeheimen en, indien nodig, het ondernemen van actie tegen mogelijke schenders hiervan.

Meer weten over onze workshop Bescherming bedrijfsgeheimen? Klik hier.
Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.