Marloes van den Eeckhout

Marloes van den Eeckhout

Terug

23 november 2021

De “Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit” geldt voor werkgevers met 100 of meer werknemers en draagt bij aan het verduurzamen van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Omdat meer dan de helft van de wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is, kunnen werkgevers volgens de overheid een grote rol spelen in het verduurzamen daarvan. De inwerkingtreding was gepland op 1 januari 2022, maar is uitgesteld tot nadere besluitvorming van het volgende kabinet. Lees in deze blog meer over de conceptregeling.

15 oktober 2021

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ´Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen´ aangenomen door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. Het wetsvoorstel bevat een genderdiversiteitsquotum voor raden van commissarissen van beursvennootschappen en een streefcijferregeling voor genderdiversiteit voor grote NV´s en BV´s. In deze blog besteden wij aandacht aan de regelingen die het wetsvoorstel introduceert.

21 juli 2021

Nu de zomervakantie weer is begonnen, gaan veel werknemers op vakantie. Vanaf 1 juni 2021 geldt voor alle reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico een quarantaineplicht. Maar welke regels gelden er momenteel voor de werkgever en de werknemer? Lees in deze blog over een aantal belangrijke vraagstukken met betrekking tot vakantie en corona.

09 maart 2021

De overheid heeft, in samenwerking met sociale partners, een handreiking gepubliceerd met algemene criteria voor thuiswerken. Deze algemene criteria vormen een handvat voor werkgevers en werknemers bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt.

05 juni 2020

De vakantieafdeling van titel 7.10 BW bevat op verscheidene punten soepelere regels voor wat betreft bovenwettelijke vakantiedagen. De vraag die Marloes van den Eeckhout en Noor Cuppen in hun bijdrage aan het mei-nummer van het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk centraal stellen, is of een werkgever met diens werknemers overeen kan komen dat ook bovenwettelijke vakantiedagen op een bepaald moment komen te vervallen.