Lydia Milders

Lydia Milders

Terug

29 juli 2022

Een werkneemster die – nadat zij te horen heeft gekregen geen salarisverhoging te krijgen – bij haar leidinggevende aangeeft “een alternatief aanbod serieus te gaan onderzoeken”, heeft daarmee haar dienstverband niet opgezegd. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever had moeten begrijpen dat het niet de bedoeling van werkneemster is geweest de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Er is ook geen sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Werkneemster heeft recht op wedertewerkstelling en doorbetaling van het loon, aldus de rechtbank.

29 juli 2022

Op 5 juli jl. is het (gewijzigde) wetsvoorstel Wet werken waar je wilt aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt werknemers meer vrijheid te geven bij de keuze tussen werken op kantoor of vanuit huis. Wat dit wetsvoorstel inhoudt en wat het voor werkgevers en werknemers betekent indien het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, leest u in deze blog.

08 juli 2022

Op 8 juli 2022 is nummer 11 van 'Fraude opgelicht' verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

28 juni 2022

Gaat een werknemer in dienst treden bij een nieuwe werkgever? Dan is het voor zowel de werkgever als de werknemer van groot belang om vast te stellen of de werkgever als ‘opvolgend werkgever’ kan worden aangemerkt. Is er namelijk sprake van opvolgend werkgeverschap, dan zijn hier een aantal juridische gevolgen aan verbonden. Hierom is het belangrijk om te weten wanneer hier sprake van is. Lees in deze blog daarom meer over het opvolgend werkgeverschap.

28 juni 2022

Sociale media zijn al jaren niet meer uit ons leven weg te denken. Een gevolg hiervan is dat er soms een vertroebeling plaatsvindt van de scheidslijn tussen werk en privé. Waar vroeger de werkgever niets had in te brengen op de uitlatingen van de werknemer in discussies op verjaardagen of in de kroeg, vinden de meest verhitte debatten nu online voor ieders oog plaats. Zeker op het platform LinkedIn waarbij de gebruikers vaak gelinkt zijn aan hun werkgever kan dit voor het arbeidsrecht interessante vraagstukken opleveren. Mag een werkgever zijn reputatie online beschermen? Of is dit een inperking van de vrijheid van meningsuiting?

Op deze vragen heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 16 mei 2022 antwoord gegeven. In de beoordeling van deze uitspraak illustreren de kantonrechter en het hof hoe beoordeeld dient te worden hoever het recht van vrijheid van meningsuiting binnen de arbeidsovereenkomst rijkt. Lees meer over deze uitspraak in onze blog.