Onze werkgebieden

Onze werkgebieden

Arbeidsrecht

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten. U kunt bij ons onder meer terecht met zaken op het gebied van (collectief) ontslag, arbeidsongeschiktheid, arbeidsovereenkomsten, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, concurrentie- en relatiebeding, overgang van onderneming, vakantie- en verlof, functioneringstrajecten, scholing, pre employment screening en Wet Werk en Zekerheid.

Ambtenarenrecht

Wij adviseren diverse bestuursorganen op het gebied van het ambtenarenrecht. Wij hebben specialisten in huis op het gebied van onder meer: aanstelling en ontslag, functioneringstrajecten, disciplinaire maatregelen en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Tevens staan wij (individuele) ambtenaren bij in conflicten met hun werkgever.

Bestuurders / RvC / RvT

Wij treden regelmatig op als adviseur en sparringpartner voor (statutair) bestuurders. Tevens adviseren wij Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen. Veel voorkomende onderwerpen zijn aanstelling en ontslag, het beloningsbeleid, de managementovereenkomst, het directiereglement, contractuele vertrekregelingen, en Wet Normering Topinkomens en bestuurdersaansprakelijkheid.

Collectief arbeidsrecht / Medezeggenschapsrecht

Onze advocaten hebben een brede kennis en ervaring op het gebied van collectief arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Wij adviseren zowel werkgevers als ondernemingsraden over toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), waaronder de advies- en instemmingrechten van de ondernemingsraad. Tevens staan wij werkgevers bij in hun overleg met vakbonden over onder meer het sluiten en toepassen van cao’s en sociaal plannen. Ons kantoor heeft ook bijzondere expertise op het gebied van het stakingsrecht.

Maatschapsrecht

Wij adviseren maatschappen en individuele maatschapsleden over de juridische aspecten van hun samenwerking. Veel voorkomende onderwerpen zijn ontbinding van de maatschapsovereenkomst, opzegging en uitstoting, conflicten over waardering van de goodwill en arbeidsongeschiktheid. Wij hebben tevens ruime ervaring met het voeren van arbitrageprocedures.

Medische sector

Een bijzondere specialisatie van ons kantoor zijn arbeidsverhoudingen in de medische sector. Wij adviseren zowel ziekenhuizen, maatschappen, cooperaties en individuele maatschapsleden en Verenigingen Medische Staf.


Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Nieuws
21 augustus 2020 | Peter Hendriks, Manon Lucassen

New Hairstyle II-arrest

Op 17 juli 2020 heeft de Hoge Raad opnieuw arrest gewezen in de New Hairstyle kwestie. Dit arrest is een vervolg op HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187  (New Hairstyle I), waarin de Hoge Raad gezichtspunten heeft gegeven bij de begroting van de billijke vergoeding.Lid van:

L&E Global

Partner:

Warchild

Aanbeveling:

Legal 500

Aanbeveling:

Aanbeveling: