Nieuws

Nieuws

05 april 2017

Recent hebben we weer de Kroniek Arbeidsrecht geschreven voor het Advocatenblad.  De Kroniek geeft een overzicht van de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de Wet werk en zekerheid.  Daarnaast gaat de Kroniek in op belangwekkende uitspraken op andere onderdelen van het arbeidsrecht, waaronder een nuancering van de onverwijlde mededelingsplicht bij een ontslag op staande voet.

20 december 2016

De afgelopen periode is veel nieuwe wetgeving ingevoerd, waaronder de Wet Werk en Zekerheid, de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd en verschillende delen van de Wet Aanpak Schijnconstructies. We hebben daarover geschreven in onze eerdere nieuwsberichten.

09 september 2016

Wegens stukgelopen CAO onderhandelingen kondigde de FNV onlangs een staking af onder het grondpersoneel van KLM. KLM en Schiphol hebben in kort geding een verbod tot deze staking gevorderd, welke vordering op vrijdag 26/8/2016 is toegewezen.

18 juli 2016

Op 13 juni 2016 is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de transparantie en de bespreekbaarheid van de beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen te bevorderen. Volgens de Minister is hiermee de behartiging van het werknemersbelang gediend.

12 april 2016

Het komt veel voor dat werkgevers een werknemer een vergoeding voor juridische kosten aanbieden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ook komt het geregeld voor dat in een Sociaal Plan is opgenomen dat (een deel van) de juridische kosten die werknemers maken door de werkgever vergoed worden.

12 april 2016

In één van onze eerdere nieuwsberichten hebben we u op de hoogte gebracht van het wetsvoorstel om de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en de gevolgen daarvan. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe systeem was op dat moment 1 april 2016.