Nieuws

Nieuws

13 november 2018

Op 14 maart 2017 heeft het HvJ EU twee belangwekkende arresten gewezen over de toepassing van de Europese Richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. In beide zaken ging het om de vraag of de werkgever de werkneemster mocht verbieden een islamitische hoofddoek te dragen op de werkvloer.

01 november 2018

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van oktober 2018, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

30 oktober 2018

In een recente zaak heeft de  kantonrechter geoordeeld dat de faillissementsprocedure was ingeleid met het oog op doorstart van de failliet en niet (louter) was gericht op liquidatie van het vermogen. Aldus behouden de beschermingsregels voor werknemers in geval van een overgang van onderneming hun werking.

25 oktober 2018

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestaat voor elke werkgever de plicht werknemers proactief te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. De werkgever kan hieraan voldoen door in een privacyverklaring informatie te verstrekken. Wilt u kosteloos en vrijblijvend een model privacyverklaring ontvangen? Laat dan via deze link uw gegevens achter.

19 oktober 2018

Werknemer sluit beëindigingsovereenkomst vlak voordat de werkgever reorganisatie bekendmaakt en loopt meer dan € 100.000,- aan vergoeding mis. Dwaling? Spreekplicht werkgever?

16 oktober 2018

Als juristen hebben wij altijd geleerd dat een arbeidsovereenkomst één en ondeelbaar is. In de praktijk komt gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst echter wel voor. Het was lang de vraag of bij een gedeeltelijke beëindiging ook een (gedeeltelijke) transitievergoeding verschuldigd is.