Nieuws

Nieuws

01 februari 2018

Als bedrijf investeer je in het verwerven en ontwikkelen van knowhow en informatie. Bedrijfsgeheimen, zoals technologische kennis (fabricagemethoden, recepturen) en informatie over marktstrategieën, klanten en relaties, moeten beschermd worden. Data bescherming tegen oneerlijke concurrentie van binnenuit of van buitenaf.

 

01 februari 2018

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van januari 2018, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

10 januari 2018

Per 1 januari 2018 is er weer het één en ander op arbeidsrechtelijk gebied gewijzigd. Wij hebben de belangrijkste wetswijzigingen en de te verwachten veranderingen voor je op een rij gezet:

  • Regeerakkoord – De 11 belangrijkste veranderingen op arbeidsrechtgebied
  • Wijziging Wet minimumloon per 1 januari 2018
  • Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 januari 2018
  • Verhoging maximum transitievergoeding per 1 januari 2018
  • AOW-leeftijd omhoog per 1 januari 2018
24 november 2017

Het bewijsbeslag is een van de instrumenten die een advocaat ter beschikking staat voor bewijsvergaring en waarheidsvinding. Het belang van bewijsbeslag is met de digitalisering en cloud computing toegenomen. Het bewijsbeslag kan worden ingezet in de algemene (proces)praktijk. In dit artikel wordt de focus gelegd op de arbeidsrechtpraktijk.

26 oktober 2017

Werknemer is op staande voet ontslagen wegens negatieve uitlatingen over zijn werkgever in het bijzijn van een opdrachtgever en een klant. De kantonrechter acht het ontslag op staande voet rechtsgeldig. Werknemer stelt tijdig beroep in. Primair verzoekt werknemer herstel van de arbeidsovereenkomst. Subsidiair maakt werknemer aanspraak op een billijke vergoeding.

 

19 oktober 2017

De aandelen van het bedrijf worden overgenomen door bijvoorbeeld een buitenlandse investeerder. Heeft de Ondernemingsraad (OR) hierover medezeggenschap?