Nieuws

Nieuws

06 juni 2017

De Hoge Raad maakt in het arrest kort gezegd een onderscheid tussen een verkoop in het kader van liquidatie van de onderneming en een verkoop in het kader van een doorstart. De Hoge Raad overweegt dat het adviesrecht van de OR in beginsel niet ziet op handelingen van de curator die zijn gericht op liquidatie van het ondernemingsvermogen. Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dient een daarop gericht besluit wel ter advies aan de OR te worden voorgelegd.

19 mei 2017

In this article, we discuss several cases and we determine what may constitute a violation of fundamental rights pertaining to an employee's physical appearance. Based on case law, we determine under what circumstances such violations may be justified. In addition, we provide guidelines for employers who are facing such issues.

05 mei 2017

We are proud to present our L&E Global Handbook,  which serves as an introduction to the complex issue of employees vs independent contractors, with analysis from 32 key jurisdictions, across 6 continents.

 

 

21 april 2017

We are very proud to announce that Palthe Oberman is highly ranked in Chambers 2017 and Legal 500 again!

05 april 2017

Recent hebben we weer de Kroniek Arbeidsrecht geschreven voor het Advocatenblad.  De Kroniek geeft een overzicht van de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Er wordt onder meer aandacht besteed aan de Wet werk en zekerheid.  Daarnaast gaat de Kroniek in op belangwekkende uitspraken op andere onderdelen van het arbeidsrecht, waaronder een nuancering van de onverwijlde mededelingsplicht bij een ontslag op staande voet.

20 december 2016

Arbeidsrechtelijk Nederland houdt de ontwikkelingen in de rechtspraak nauwlettend in de gaten sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015.  Ook in het Advocatenblad is al veel aandacht besteed aan de WWZ.