Nieuws

Nieuws

18 juli 2017

Vliegers houden van hun beroep en zij voelen zich vaak nog fit genoeg om na hun 65e door te vliegen. Regelingen van de Internationale Luchtvaartorganisatie maar ook Europese regelgeving geven een verbod op de inzet van piloten van 65 jaar en ouder in de commerciële luchtvaart. De vraag is of dit verbod geen directe leeftijdsdiscriminatie oplevert, welke vraag mijn kantoor onlangs ook voorgelegd kreeg.

 

12 juli 2017

Nee, dat mag niet. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. Dit is alleen anders als er een zogeheten tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met name werknemers lijken zich hier niet altijd van bewust te zijn, met de nodige nadelige gevolgen van dien. Zo oordeelde recent de kantonrechter Zutphen dat een werknemer die tussentijds zijn bepaalde tijd contract zonder tussentijds opzegbeding had opgezegd, zijn werkgever een bedrag van afgerond EUR 34.000,- moest betalen (Ktr. Zutphen 28 maart 2017, AR 2017-0534).

 

06 juni 2017

De Hoge Raad maakt in het arrest kort gezegd een onderscheid tussen een verkoop in het kader van liquidatie van de onderneming en een verkoop in het kader van een doorstart. De Hoge Raad overweegt dat het adviesrecht van de OR in beginsel niet ziet op handelingen van de curator die zijn gericht op liquidatie van het ondernemingsvermogen. Indien echter de verkoop van activa plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dient een daarop gericht besluit wel ter advies aan de OR te worden voorgelegd.

24 mei 2017

This publication provides a general overview of developments in the field of employment law between 1 January 2016 and 31 December 2016.

19 mei 2017

In this article, we discuss several cases and we determine what may constitute a violation of fundamental rights pertaining to an employee's physical appearance. Based on case law, we determine under what circumstances such violations may be justified. In addition, we provide guidelines for employers who are facing such issues.

05 mei 2017

We are proud to present our L&E Global Handbook,  which serves as an introduction to the complex issue of employees vs independent contractors, with analysis from 32 key jurisdictions, across 6 continents.