Nieuws

Nieuws

11 december 2018

De Kroniek Arbeidsrecht geschreven door Christiaan Oberman, Karol Hillebrandt en Nadia Adnani bevat de meest belangwekkende uitspraken van het afgelopen jaar. Gedurende 6 weken zullen we elke dinsdag een arbeidsrechtelijk onderwerp uit de Kroniek belichten. Deze week staan we stil bij de regels voor overgang van onderneming in het kader van een prepack.

07 december 2018

De laatste jaren is de beloning van topbestuurders een terugkerend onderwerp van gesprek. Het onderwerp heeft ook de aandacht van de politiek. Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer een wetswijziging aangenomen waarmee de ondernemingsraad (OR) meer invloed krijgt op het salaris van bestuurders. Het bestuur van ondernemingen, waar ten minste 100 personen werkzaam zijn, moet verplicht in gesprek met de OR over de beloningen van de bestuurders. De wetswijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

05 december 2018

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker van L&E Global van november 2018, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

04 december 2018

De Kroniek Arbeidsrecht geschreven door Christiaan Oberman, Karol Hillebrandt en Nadia Adnani bevat de meest belangwekkende uitspraken van het afgelopen jaar. Gedurende 6 weken zullen we elke dinsdag een arbeidsrechtelijk onderwerp uit de Kroniek belichten. Deze week staan we stil bij de vraag of na een terecht gegeven ontslag op staande voet alsnog transitievergoeding verschuldigd kan zijn.

30 november 2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 november 2018 een tweede voortgangsbrief aan de Kamer gestuurd over de maatregelen ‘werken als zelfstandige’. De minister geeft in deze brief meer duidelijkheid over de inhoud van verschillende maatregelen ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en schetst een concreet tijdpad. 

28 november 2018

Bedrijven zullen steeds vaker zelf onderzoek moeten doen naar frauderende werknemers, omdat het Openbaar Ministerie aan bedrijfsfraude geen of nauwelijks prioriteit geeft. In twee artikelen gaan Marcus Draaisma en Berndt Rif in op het toenemende belang van bewijsbeslag voor de waarheidsvinding.