Nieuws

Nieuws

20 april 2018

De Hoge Raad oordeelt dat de bepaling dat AOW-gerechtigden geen recht hebben op een transitievergoeding indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt in verband met of na het bereiken door de werknemer van de AOW-leeftijd, niet in strijd is met Richtlijn 2000/78/EG. Volgens de Hoge Raad levert deze bepaling zodoende geen leeftijdsdiscriminatie op.

18 april 2018

Volgens minister Koolmees (SZW) vraagt de arbeidsmarkt om onderhoud. Ondanks dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) nog geen drie jaar geleden in werking trad, geven zowel werknemers als werkgevers aan dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. 70 procent van het groeiende aantal flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen.

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personeel in vaste dienst te nemen zodat de kloof tussen flex en vast wordt verkleind. Minister Koolmees komt daarom met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) om dat doel te bereiken. Het beoogde tijdstip van de inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020. De 10 belangrijkste voorstellen van de WAB hebben wij voor u op een rij gezet.

 

11 april 2018

Palthe Oberman zoekt ter versterking van haar groeiende nationale en internationale praktijk:

 een gevorderd advocaat-stagiair of beginnend medewerker

 

04 april 2018

De werknemer heeft in een vaststellingsovereenkomst afstand gedaan van zijn recht op WW, maar vraagt toch een WW-uitkering aan. De werkgever is eigen risicodrager en vordert nakoming van de gemaakte afspraak. In vrijwaring roept de werknemer zijn belangenbehartiger van de FNV op, omdat hij onvoldoende geïnformeerd zou zijn over de gevolgen van de afspraak.

 

04 april 2018

Palthe Oberman biedt u hierbij aan de Employment Law Tracker  van L&E Global van maart 2018, met de meest recente updates op het gebied van arbeidsrecht.

03 april 2018

De Hoge Raad oordeelde op 30 maart 2018 dat bij een ontslag op staande voet niet per definitie vaststaat dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.